Ważne Informacje

Speed Up Krk nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zaś osoba publikującą na portalu facebook informacje związane z rzeczonym wydarzeniem, nie posiada statusu organizatora imprezy masowej, w rozumieniu art. 3 pkt 9 ww. ustawy, nie ponosząc tym samym odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz ich działania wobec osób trzecich i ich mienia.

Zamieszczone informacje mają status techniczny, skierowany do nieograniczonego kręgu osób, umożliwiające podjęcie samodzielnej decyzji o ewentualnym uczestnictwie. Wydarzenie ma charakter publiczny, zaś uczestnictwo w nim nie wymaga spełnienia jakichkolwiek kryteriów.

Tym samym każdy z uczestników jest zobowiązany do zachowania ostrożności w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo własne oraz osób trzecich. Uczestnictwo w wydarzeniu stanowi potwierdzenie zaznajomienia się z treścią niniejszego komunikatu i akceptację jego treści.